Шилжин ирэгчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 0 0
Баян-Өлгий 0 0
Баянхонгор 0 0
Булган 0 0
Говь-Алтай 0 0
Говьсүмбэр 0 0
Дархан-Уул 0 0
Дорноговь 0 0
Дорнод 0 0
Дундговь 0 0
Завхан 0 0
Орхон 0 0
Өвөрхангай 0 0
Өмнөговь 0 0
Сүхбаатар 0 0
Сэлэнгэ 0 0
Төв 0 0
Увс 0 0
Ховд 0 0
Хөвсгөл 0 0
Хэнтий 0 0
Улаанбаатар 0 0
Улсын дүн 0 0
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо