Шилжин явагчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 361 406
Баян-Өлгий 96 103
Баянхонгор 296 295
Булган 471 568
Говь-Алтай 226 242
Говьсүмбэр 264 283
Дархан-Уул 1245 1457
Дорноговь 854 834
Дорнод 501 480
Дундговь 306 289
Завхан 326 352
Орхон 1116 1280
Өвөрхангай 358 426
Өмнөговь 1088 921
Сүхбаатар 311 297
Сэлэнгэ 977 1094
Төв 1018 986
Увс 231 241
Ховд 295 331
Хөвсгөл 450 530
Хэнтий 630 647
Улаанбаатар 2987 3341
Улсын дүн 6959 8237
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо