Жендэрийн эрх мэдлийн хэмжүүр
Аймгийн нэр Тоо
Архангай 0.239
Баян-Өлгий 0.279
Баянхонгор 0.324
Булган 0.345
Говь-Алтай 0.317
Говьсүмбэр 0.302
Дархан-Уул 0.314
Дорноговь 0.34
Дорнод 0.345
Дундговь 0.291
Завхан 0.642
Орхон 0.399
Өвөрхангай 0.342
Өмнөговь 0.364
Сүхбаатар 0.332
Сэлэнгэ 0.349
Төв 0.307
Увс 0.309
Ховд 0.298
Хөвсгөл 0.156
Хэнтий 0.325
Улаанбаатар 0.694
Улсын дүн 0.529
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо