Төрөлт
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 1144 1131
Баян-Өлгий 1565 1459
Баянхонгор 1153 1130
Булган 712 652
Говь-Алтай 720 646
Говьсүмбэр 258 240
Дархан-Уул 1351 1177
Дорноговь 829 767
Дорнод 1042 1053
Дундговь 621 571
Завхан 875 823
Орхон 1366 1210
Өвөрхангай 1438 1323
Өмнөговь 932 926
Сүхбаатар 820 754
Сэлэнгэ 1309 1245
Төв 1193 1144
Увс 1070 1058
Ховд 1228 1179
Хөвсгөл 1649 1526
Хэнтий 906 949
Улаанбаатар 18079 17221
Улсын дүн 40260 38184
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо