Нас баралт
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 350 259
Баян-Өлгий 282 211
Баянхонгор 315 206
Булган 239 161
Говь-Алтай 196 139
Говьсүмбэр 58 32
Дархан-Уул 379 241
Дорноговь 248 159
Дорнод 337 202
Дундговь 196 117
Завхан 218 176
Орхон 337 222
Өвөрхангай 444 299
Өмнөговь 226 144
Сүхбаатар 223 142
Сэлэнгэ 450 254
Төв 409 254
Увс 278 178
Ховд 256 187
Хөвсгөл 493 316
Хэнтий 264 206
Улаанбаатар 4584 2977
Улсын дүн 10782 7082
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо