Нас баралт
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 0 237
Баян-Өлгий 0 247
Баянхонгор 0 210
Булган 0 146
Говь-Алтай 0 141
Говьсүмбэр 0 31
Дархан-Уул 385 258
Дорноговь 273 143
Дорнод 343 205
Дундговь 203 112
Завхан 276 163
Орхон 360 221
Өвөрхангай 453 264
Өмнөговь 251 144
Сүхбаатар 241 140
Сэлэнгэ 420 249
Төв 434 257
Увс 304 164
Ховд 268 191
Хөвсгөл 519 328
Хэнтий 301 186
Улаанбаатар 4784 3017
Улсын дүн 11349 7054
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо