Гэрлэлт, цуцлалт
Аймгийн нэр Гэрлэлт Цуцлалт
Архангай 469 52
Баян-Өлгий 836 39
Баянхонгор 571 83
Булган 339 56
Говь-Алтай 302 15
Говьсүмбэр 89 17
Дархан-Уул 760 178
Дорноговь 428 84
Дорнод 479 100
Дундговь 235 43
Завхан 396 32
Орхон 616 195
Өвөрхангай 558 72
Өмнөговь 344 103
Сүхбаатар 353 38
Сэлэнгэ 574 178
Төв 483 80
Увс 573 48
Ховд 587 43
Хөвсгөл 791 143
Хэнтий 347 74
Улаанбаатар 10890 2528
Улсын дүн 21020 4201
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо