Гэрлэлт, цуцлалт
Аймгийн нэр Гэрлэлт Цуцлалт
Архангай 462 34
Баян-Өлгий 772 47
Баянхонгор 457 57
Булган 280 54
Говь-Алтай 336 19
Говьсүмбэр 74 24
Дархан-Уул 547 177
Дорноговь 394 120
Дорнод 351 85
Дундговь 193 43
Завхан 362 27
Орхон 687 182
Өвөрхангай 545 65
Өмнөговь 311 100
Сүхбаатар 329 53
Сэлэнгэ 561 159
Төв 423 63
Увс 600 29
Ховд 615 43
Хөвсгөл 710 113
Хэнтий 313 55
Улаанбаатар 10.721 2.713
Улсын дүн 20.043 4.262
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо