Өрх толгойлсон хүн
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 526 2484
Баян-Өлгий 863 1743
Баянхонгор 1629 3947
Булган 733 1445
Говь-Алтай 543 2401
Говьсүмбэр 120 648
Дархан-Уул 866 3462
Дорноговь 367 2001
Дорнод 1412 2613
Дундговь 488 1913
Завхан 1090 3484
Орхон 441 2998
Өвөрхангай 777 3504
Өмнөговь 641 2552
Сүхбаатар 691 2409
Сэлэнгэ 972 2930
Төв 776 2697
Увс 473 1849
Ховд 921 2914
Хөвсгөл 1440 5041
Хэнтий 526 2157
Улаанбаатар 2840 16843
Улсын дүн 19135 72035
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо