Өрх толгойлсон хүн
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 935 2.625
Баян-Өлгий 931 2.426
Баянхонгор 849 3.535
Булган 498 1570
Говь-Алтай 306 1.703
Говьсүмбэр 81 435
Дархан-Уул 752 3.218
Дорноговь 328 1.855
Дорнод 505 2.552
Дундговь 462 1820
Завхан 1.123 3.273
Орхон 449 2.743
Өвөрхангай 965 3.736
Өмнөговь 687 2.388
Сүхбаатар 558 2.315
Сэлэнгэ 647 3.087
Төв 735 2.674
Увс 427 1.963
Ховд 774 2.802
Хөвсгөл 972 4.407
Хэнтий 528 2.336
Улаанбаатар 2.907 16380
Улсын дүн 16.419 70.293
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо