Хөгжлийн бэрхшээлтэй
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 2072 1451
Баян-Өлгий 2080 2088
Баянхонгор 1835 1487
Булган 1199 857
Говь-Алтай 1604 1185
Говьсүмбэр 421 308
Дархан-Уул 2398 1864
Дорноговь 1595 1003
Дорнод 2505 1823
Дундговь 1056 770
Завхан 2048 1648
Орхон 2352 1963
Өвөрхангай 2353 1750
Өмнөговь 1086 899
Сүхбаатар 1492 1111
Сэлэнгэ 2655 1961
Төв 1936 1275
Увс 2593 1963
Ховд 1544 1095
Хөвсгөл 3122 2494
Хэнтий 2017 1183
Улаанбаатар 19728 15861
Улсын дүн 59691 46039
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо