Хөгжлийн бэрхшээлтэй
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 2.072 1.451
Баян-Өлгий 2080 2.088
Баянхонгор 1.835 1.487
Булган 1.199 857
Говь-Алтай 1.604 1.185
Говьсүмбэр 421 308
Дархан-Уул 2.398 1.864
Дорноговь 1.595 1.003
Дорнод 2.505 1.823
Дундговь 1.056 770
Завхан 2.048 1.648
Орхон 2.352 1.963
Өвөрхангай 2.353 1750
Өмнөговь 1.086 899
Сүхбаатар 1.492 1.111
Сэлэнгэ 2.655 1.961
Төв 1.936 1.275
Увс 2.593 1.963
Ховд 1.544 1.095
Хөвсгөл 3.122 2.494
Хэнтий 2.017 1.183
Улаанбаатар 19.728 15.861
Улсын дүн 59.691 46.039
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо