"Зөв ойлголт" аяны талаар Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаярын ярилцлага

Жендэр, жендэрийн эрх тэгш байдлын талаар зөв ойлголтыг түгээх "Зөв ойлголт" аяны талаар Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаярын ярилцлагыг хүлээн авч сонсоно уу.