"ӨӨДРӨГ АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨСӨӨ" нэвтрүүлэг

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн “эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн гэр бүл, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг оролцооны талаарх хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд чиглэсэн жендэрийн боловсролыг олон нийтэд түгээх” 3-р зорилтыг дэмжих хүрээнд санаачлан бүтээв.