ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 13 ДУГААР ЗҮЙЛ: Эрүүл мэндийн салбар дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа