ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 14 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа