ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 22 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад олон нийтийн байгууллагын оролцоо