Үндэсний симпозиум 2021.06.17

“Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хөдөөгийн охид, эмэгтэйчүүдийн амьжиргааг дээшлүүлэх нь” үндэсний симпозиум 2021.06.17-ны өдөр нээлттэйгээр цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах гэж байна.