“Шилүүстэйн гол” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Гантунгалаг

“Шилүүстэйн гол” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Гантунгалаг, “Энэргүн констракшн” ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Номинзул, “Том Алмаз” ХХК-ийн захирал Ж.Бямбаа, “Дилакс хауз” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөнхтуяа нарын туршлага